O CITIZEN SCIENCE

Definice:

Občanská věda (nebo též síťovaná / dobrovolnická věda) je vědecký výzkum prováděný, zcela nebo částečně, amatérskými nebo neprofesionálními vědci. Projekty občanské vědy spojují profesionální vědce s občany z širší veřejnosti (občanskými vědci) ve smysluplném výzkumu.

Wikipedia


Občanská věda je definována jako výzkumná spolupráce vědců a dobrovolníků.

Cornell Ornithology Lab, 2009


Občanská věda může být vnímána jako určitý typ crowdsourcingu – procesu, při němž se k dosažení cíle využívá pomoci velkého množství účastníků.

Howe, 2006


Poděkování:

Fotografie v projektech pochází od samotných přispěvovatelů projektů, nebo ze služby Pexels či Pixabay.com.