Najdi Je!

“Napadli nás vetřelci – zastavme invazi!“ Na první pohled možná trochu přehnaně znějící výzva, pravdou však bohužel je, že invazní druhy živočichů mají významný dopad na náš ekosystém a narušují ekologické vazby. Loni jsme odstartovali projekt NAJDI.JE, který si klade za cíl zapojit všechny se zájmem o vědu a přírodu do sledování průběhu invazí vybraných druhů bezobratlých v České republice.

Téma invazních druhů živočichů je aktuálním a diskutovaným tématem nejen mezi vědci, ale již také laickou veřejností. Inspirací pro projekt je dlouhodobá zkušenost s vytvářením, vedením a využíváním výsledků projektů občanské vědy ve Velké Británii. Na webu najdije.cz vyzýváme všechny aktivní lidi se zájmem o přírodní vědy k zapojení a sběru dat přímo v terénu. V místě jejich bydliště, případně všude, kde se pohybují, mohou některý z invazních druhů zaznamenat a poté jej jednoduše poslat fotografii přes kontaktní formulář s uvedením lokality nálezu.

 • Jiří Skuhrovec
 • Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 • https://www.najdije.cz
 • jirislavskuhrovec@gmail.com
 • +420702087694
 • https://www.facebook.com/najdi.je
 • https://www.instagram.com/najdi.je/
 • https://www.youtube.com/channel/UCQBOqiQk4Q7YM2OXZED0Wtw
 • Hlavním cílem našeho projektu (ve spojení s mezinárodní akcí COST CA17122) je zapojení široké veřejnosti do sledování šíření nepůvodních druhů. Jako on-line občanští vědci budete shromažďovat data o jejich prvním výskytu a sledování jejich šíření. Pomůžete tak dokumentovat jejich přítomnost a šíření v místě, kde žijete nebo se právě pohybujete. Přispějete k pochopení mechanismu šíření nepůvodních invazních druhů a jejich vlivu na společenstva, k ochraně biodiverzity, tvorbě legislativy a řešení vážných problémů spojených s invazními druhy.

 • Na stránkách projektu NAJDI.JE je momentálně již 6 pátracích akcí. Hledejte dál a pomáhejte nám pochopit mechanismu šíření nepůvodních invazních druhů a jejich vlivu na společenstva, v ochraně biodiverzity, tvorbě legislativy a řešení vážných problémů spojených s invazními druhy.

 • Ano
 • Děti a žáci | Široká veřejnost | Rodiny
 • Uvnitř | Venku
 • ČR
 • Počítač | Chytrý mobilní telefon | Tužku a papír
 • Identifikace | Pozorování | Fotografování
 • Opakovaně
 • Minuty
 • Ekologie a životní prostředí | Vzdělávání | Hmyz a opylovači