ROZCHOĎME TO S ROZCHODNÍKY

Každý záznam je malým krokem pro člověka, ale velkým skokem pro jasoně.

Chodíte rádi do přírody Bílých Karpat? Můžete nám pomoci s mapováním tzv. živných rostlin motýla jasoně červenookého. Svá pozorování jednoduše zapíšete do vědecké databáze a stanete se součástí důležitého projektu LIFE Apollo2020.