Najdi Je!

“Napadli nás vetřelci – zastavme invazi!“ Na první pohled možná trochu přehnaně znějící výzva, pravdou však bohužel je, že invazní druhy živočichů mají významný dopad na náš ekosystém a narušují ekologické vazby. Loni jsme odstartovali projekt NAJDI.JE, který si klade za cíl zapojit všechny se zájmem o vědu a přírodu do sledování průběhu invazí vybraných druhů bezobratlých v České republice.

Téma invazních druhů živočichů je aktuálním a diskutovaným tématem nejen mezi vědci, ale již také laickou veřejností. Inspirací pro projekt je dlouhodobá zkušenost s vytvářením, vedením a využíváním výsledků projektů občanské vědy ve Velké Británii. Na webu najdije.cz vyzýváme všechny aktivní lidi se zájmem o přírodní vědy k zapojení a sběru dat přímo v terénu. V místě jejich bydliště, případně všude, kde se pohybují, mohou některý z invazních druhů zaznamenat a poté jej jednoduše poslat fotografii přes kontaktní formulář s uvedením lokality nálezu.