Nářečí českých strnadů

projekt Nářečí českých strnadů organizuje katedra ekologie PřF UK, Ústav biologie obratlovců AV ČR a Česká společnost ornitologická. Partnerem je pořad Českého rozhlasu 2 Meteor.

Na projekt navazuje mezinárodní projekt Yellowhammer Dialects, jehož cílem je porovnat dialekty strnada obecného mezi Velkou Británií a Novým Zélandem, kam byl strnad v 19. století introdukován. Více na yellowhammers.net

 • Lucie Diblíková, Pavel Pipek
 • Katedra ekologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
 • Ústav biologie obratlovců AV ČR
 • https://www.strnadi.cz/
 • info@strnadi.cz
 • https://www.facebook.com/strnadi/
 • Ano
 • Široká veřejnost
 • Venku
 • ČR | Celosvětově
 • Chytrý mobilní telefon
 • Pozorování
 • Opakovaně
 • Minuty
 • Ptáci