Okáčům na stopě

Projekt slouží ke sběru dat pro výzkum a ochranu kriticky ohroženého okáče metlicového (Hipparchia semele) v Prokopském údolí a jeho okolí. Jednotlivá pozorování veřejnosti budou využita ke zpřesnění standardního monitoringu, který provádějí odborníci za pomoci metody značení a zpětného odchytu jedinců.

Současný úbytek druhové diverzity a početnosti hmyzu se snad nejvýrazněji projevuje u denních motýlů. Okáč metlicový (Hipparchia semele) byl v minulosti jedním z nejrozšířenějších velkých okáčů na území ČR. Dnes se však řadí mezí kriticky ohrožené druhy. Jedna z posledních početnějších populací okáče metlicového se vyskytuje v Prokopském údolí v Praze. Od 27. 6. do 30.9. 2021 bude v Prokopském údolí a jeho okolí provádět tým ekologie hmyzu FŽP ČZU v Praze mapování okáče metlicového a značení jedinců za účelem zjištění velikosti populace. Pro detailnější sběr dat se snažíme do projektu zapojit také veřejnost.

 • Anna Rutarová
 • Česká zemědělská univerzita v Praze
 • rutarova@kam.czu.cz
 • https://www.facebook.com/Okm-na-stop-104575395134240
 • https://www.inaturalist.org/projects/okacum-na-stope?tab=observations
 • Průzkum populace kriticky ohroženého okáče metlicového (Hipparchia semele) v Prokopském údolí a okolí a jeho následná ochrana.

 • Jak může veřejnost pomoct?
  • Vyfoť okáče metlicového v Prokopském údolí a jeho okolí. V případě, že najdeš okáče s kódem či bez něj, vyfoť ho! Když má kód zespodu křídel, tak tento by měl být na snímku čitelný.
  • Přes aplikaci iNaturalist přidej pozorování s identifikací druhu a jeho přesnou lokaci.
  • A nebo nám pošli fotku s GPS polohou a časem pořízení do zprávy na facebookové stránce "Okáčům na stopě".

 • Autor: Miroslav Skála
 • Ano
 • Děti a žáci | Široká veřejnost | Rodiny
 • Venku | On-line
 • ČR
 • Chytrý mobilní telefon
 • Identifikace | Fotografování
 • Opakovaně
 • Minuty
 • Zvířata | Biologie | Ekologie a životní prostředí | Hmyz a opylovači | Příroda a venkovní aktivity