Lesodiverzita

Dutiny, praskliny, houby, lišejníky.. I na starých a mrtvých stromech záleží! Pomozte vědcům s mapováním biotopových stromů v lesích i v městském prostředí a přispějte tak k tvorbě jejich společné databáze. Jak? Stáhněte si aplikaci Lesodiverzita a můžete začít. Vaše stromy naleznete na našem webu. Na něm se dozvíte, jaký mají biotopové stromy význam v ochraně přírody, jaké druhy je obývají a proč bychom si jich tedy měli cenit. Děti mohou objevovat stromová mikrostanoviště na interaktivním biotopovém stromě, vzdělávat se pomocí kreslené galerie lesních druhů a zahrát si lesní pexeso.

Projekt Lesodiverzita vznikl na Katedře ekologie lesa Fakulty lesnické a dřevařské na České zemědělské univerzitě v Praze. Na té se tým vědců dlouhodobě mimo jiné zabývá studiem člověkem doposud neovlivněných lesních ekosystémů mírného pásma Evropy a následným uplatňováním získaných poznatků do běžných lesnických podmínek České republiky. Pokud bychom měli jedním slovem vyjádřit, co tyto člověkem neovlivněné lesy, nebojme si říct pralesy, charakterizuje a spojuje, zřejmě by to byla diverzita, neboli rozmanitost. Najdeme v nich totiž jehličnaté i listnaté stromy různých rozměrů (výšek i tlouštěk), různého stáří i různých druhů, a tím pádem i mnoho různých druhů lesních živočichů a organismů, kterým tato nabídka vyhovuje.

Mnoho z těchto obyvatelů lesa je na těchto podmínkách životně závislých, ať už se jedná o potravu, místo k úkrytu či příležitosti k rozmnožování. Dodejme, že se často jedná o druhy ohrožené a chráněné, jako například různé druhy ptáků, hmyzu či lišejníků (jejich seznam pro vás budeme průběžně doplňovat v naší galerii lesních druhů).

Tato celková rozmanitost živočišných i rostlinných druhů se nazývá biodiverzita. Velkou mírou biodiverzity oplývají takzvané biotopové stromy, což jsou stromy výrazné pro své neobvyklé rozměry nebo značné stáří a může jít o stromy již mrtvé, avšak stále stojící. Právě tyto stromy ve fázi dožívání či již suchých torz představují skvělou příležitost pro další účastníky cyklu lesního života. Osídlení dřevo-rozkladným hmyzem či houbami už samo o sobě představuje pouze v jiné formě znovuoživení stromu, které plynule vytváří další podmínky pro nové návštěvníky. Tekoucí míza, odpadávající kůra, otvory po zlomených větvích naplněné vodou, mrtvé dřevo v koruně či dutinky ve kmeni apod. Vše je využíváno až do doby úplného rozpadu stromu. Takové prvky na stromě se nazývají stromová mikrostanoviště, kterých je dle uznávané vědecké metodiky velká řada a vy je můžete postupně objevovat na našem biotopovém stromě na hlavní stránce.

Biotopové stromy tedy představují nepostradatelný prvek v lesním koloběhu a jsou pomyslným klíčem k podpoře a ochraně biodiverzity. Nutno podotknout, že nejenom té lesní, neboť i ve městském prostředí jsou stromy významných rozměrů a úctyhodného věku žádaným prvkem – vždy je ovšem nutné eliminovat všechna bezpečnostní rizika, která by mohla vést ke zranění.

Bohužel, ne v očích každého jsou biotopové stromy žádoucím elementem a například v hospodářských lesích, sloužících čistě k produkci dřeva, mohou pro své rozměry představovat pouze značný objem zpeněžitelné suroviny či pro svůj pokročilý věk a mnoho “vad na kráse” nechtěný element. O významu biotopových stromů je zkrátka zapotřebí informovat a v osvětě o takzvaném ekologickém lesnictví, které na ochranu těchto stromů myslí, nutné intenzivněji pokračovat. Nejen v pralesích, přírodních lesích potažmo jakkoli chráněných území, ale i právě v hospodářských lesích mají biotopové stromy své místo a je zapotřebí k nim tak přistupovat.

 • Jakub Málek
 • Katedra ekologie lesa, FLD, ČZU
 • https://lesodiverzita.cz/
 • info@lesodiverzita.cz
 • https://www.facebook.com/Lesodiverzita
 • https://www.instagram.com/lesodiverzita/
 • https://youtu.be/m_GYkcpk8dQ
 • Cílem projektu Lesodiverzita je vytvoření online databáze biotopových stromů, jakožto významných prvků podporujících (nejen lesní) biodiverzitu. Toho bychom chtěli dosáhnout na základě dat z mapování jak přírodo-ochranářských, lesnických či vzdělávacích institucí, tak za pomoci široké veřejnosti se zájmem o přírodu a její ochranu. V obou případech přitom platí potenciál uplatnění záznamů pro vědecké účely. Pokud by se nám například podařilo komplexně zmapovat území větších rozloh, bodové záznamy nalezených stromů mohou dobře posloužit k modelování výskytu významných druhů organismů vázaných na mrtvé dřevo apod. V souhrnu by měla shromažďovaná data a projekt celkově přispívat k šíření povědomí o významu biotopových stromů pro ochranu biodiverzity velké části ohrožených druhů organismů, nutnosti jejich ochrany a odpovědném chování v jejich blízkosti. A to nejen mezi dospělými, ale i mezi dětmi.

 • Prvním krokem je stáhnutí naší aplikace Lesodiverzita. Pokud máte stáhnuto a nainstalováno, můžete vyrazit na "lov" biotopových stromů. Jak takový biotopový strom vypadá a co jej definuje naleznete jak v aplikaci, tak na našem webu. Pokud pracujete v ochraně přírody, či máte v tomto oboru vzdělání, prosím, vytvořte si na našem webu účet a v aplikaci se následně přihlašte. Pokud ne, nevadí. Stromy může ukládat i nepřihlášený uživatel jakožto laik.

 • Ondrej Kameniar
 • Ano
 • Děti a žáci | Široká veřejnost | Rodiny
 • Venku
 • Celosvětově
 • Chytrý mobilní telefon
 • Online hra | Identifikace | Vyhledávání | Měření | Pozorování | Fotografování | Hodnocení
 • Opakovaně
 • Minuty
 • Zvířata | Biologie | Ptáci | Ekologie a životní prostředí | Vzdělávání | Hmyz a opylovači | Příroda a venkovní aktivity