MONITORING BĚLOZUBKY TMAVÉ

Seznamte se! Bělozubka tamvá – expandující druh

Bělozubka tmavá (Crocidura russula) je široce rozšířený druh hmyzožravce patřícího do čeledi rejskovitých, který se vyskytuje v nižších nadmořských výškách do 1 200 m n. m. V severní Africe je rozšířena od Maroka po Tunisko a v jižní a západní Evropě až po západní a centrální oblasti Švýcarska a Německa. Od roku 2007 je bělozubka tmavá nově hlášena jako rychle se šířící druh v Irsku a nedávno byla objevena jako nový invazivní druh pro Velkou Británii, či Norsko. Do všech těchto zemí byla dovezena člověkem. V roce 2022 byla týmem vědců z Ústavu biologie obratlovců AV ČR pospána jako nový druh savce pro Českou republiku!

Větší a úspěšnější!

V České republice se doposud nacházeli pouze dva druhy bělozubek. Bělozubka šedá (Crocidura suaveolens) a bělozubka bělobřichá (C. leucodon).  Bělozubka tmavá je poněkud větší než oba zmíněné druhy. Dospělý jedinec může vážit cca 11-14g, oproti bělozubce šedé, která má váhu ca 3-7g je to tedy až dvojnásobek. Nicméně stejně jako tato malá bělozubka se ráda vyskytuje v okolí lidských sídel a obydlí. Bělozubka bělobřichá (7-15g), třetí druh, který je jen o trochu menší než bělozubka tmavá, naopak dává přednost vlhčím biotopům, tedy okolí rybníků, potoků a řek, případně mokřadům. Od bělozubky tmavé se odlišuje, jak název napovídá, právě světlým bříškem. Ze sousedních zemí  víme, že tato bělozubka je konkurenceschopnější a postupně vytlačuje ostatní, menší druhy bělozubek a rejsků. V Irsku například stojí za lokálním vymizením rejska malého (Sorex minutus). Ve Švýcarsku pak vytlačila oba druhy menších bělozubek, bělozubku šedou i bělobřichou do vyšších nadmořských výšek z údolí Rhony.

Pozor! Právě probíhá monitoring bělozubky tmavé v ČR

V září 2023 vědci z ÚBO AVČR zahájili tříletý projekt, který je financován z Akademie věd v rámci programu regionální spolupráce. Projekt je zaměřen na intenzivní mapování rozšíření bělozubky tmavé v Chebské pánvi, doposud jediného místa jejího výskytu v ČR. Partnerem projektu je Muzeum Karlovy Vary. Cílem projektu je zjistit aktuální areál rozšíření bělozubky tmavé v České republice, stanovištní preference a nároky, případně další aspekty jejího života a rovněž jak na příchod nové bělozubky budou reagovat rezidentní druhy rejsků a bělozubek.

A jak se můžete zapojit vy?

Bělozubky jsou aktivní po celý rok, tedy i v zimním období, kdy se často stahují k lidským obydlím, stejně jako hlodavci, třeba myšice. Zima tak může bělozubky zahnat do dřevníků, kůlen a sklepů, nebo i přímo do domácností, kde hledají masitou potravu. Snadno se pak stane, že se Vám chytí do pastičky nastražené na myši nebo je uloví vaše kočka. Tyto úlovky, prosíme, nevyhazujte, vyfoťte nám je a pošlete na e-mail: fornuskova@ivb.cz či honzamateju@seznam.cz. V případě zajímavého nálezu vám obratem pošleme předplacenou obálku se zkumavkou naplněnou ethanolem pro odebrání genetického vzorku a drobnou odměnu, která potěší zejména děti. Pomůžete nám tak zmapovat výskyt a šíření nejen bělozubky tmavé, ale i dalších druhů rejskovitých v ČR.

Více informací o monitoringu zde.