Staré mapy

Párování lokalit ze starých map na současné mapy s využitím tzv. georeferencování.

Projekt se snaží o zlepšení dostupnosti starých map pro knihovny, archivy a muzea, které by mohly získaná metadata velmi dobře využít pro lepší zpřístupnění svých mapových sbírek, ale které obvykle nedisponují kartografy, kteří by tato metadata vytvořili. Webová aplikace umožňuje jednoduše označovat páry lokalit na staré mapě v jedné polovině obrazovky a na současné mapě v polovině druhé a zároveň zapojit široké vrstvy uživatelů a uživatelek. Běžní uživatelé se registrují a poté mohou vytvořit přitažlivou 3D vizualizaci starých map v Google Earth, sami překládat historické mapy přes současné satelitní snímky a atraktivním způsobem pak porovnávat proměny zkoumaného území v čase.

  • Moravská zemská knihovna
  • Univerzita Karlova v Praze
  • Masarykova univerzita
  • https://www.staremapy.cz/
  • mapy@mzk.cz
  • https://www.facebook.com/staremapy.cz/
  • Získávají tedy obě strany. Jak zúčastnění dobrovolníci, tak instituce, jejichž mapové sbírky byly do projektu zapojeny. Běžní uživatelé internetu na jednom místě prozkoumávají mapová díla uložená ve vícero mapových sbírkách a jen s pomocí několika málo kliknutí mohou vytvořit přitažlivou 3D vizualizaci starých map v Google Earth, sami překládat historické mapy přes současné satelitní snímky a atraktivním způsobem pak porovnávat proměny zkoumaného území v čase. Instituce vlastnící mapové sbírky pak díky spolupráci s dobrovolníky mohou využívat výsledků tohoto projektu i pro další výzkum, přičemž velkým benefitem je i následné umožnění vizuálního vyhledávání v jednotlivých mapových sbírkách. V budoucnu již nebudete muset znát ani přesný název ani jméno autora hledané mapy, postačí jen označit území, případně zpřesnit dotaz údajem na časové ose. Získaná data umožňují zapojit zpracované mapy do mezinárodních vyhledávacích databází, jakou je například OldMapsOnline.org. (zdroj: Staremapy.cz)

  • Opakovaně
  • Vzdělávání | Zeměpis