Kroužkování ptáků

Na území ČR se kroužkuje od roku 1914. V roce 1934 pak byla při tehdejší Československé ornithologické společnosti ustavena další kroužkovací stanice, která začala rozvíjet svou činnost ve spolupráci s Národním muzeem. V roce 1964 se kroužkovací stanice (pracující do té doby na amatérské bázi) stala plně profesionálním oddělením Národního muzea. Až do roku 2002 bylo pražskou centrálou kroužkování koordinováno i na Slovensku.

Vlastní kroužkovací činnost v terénu u nás je postavena především na amatérské bázi. Její velkou devizou je existence široké základny kroužkovatelů (v roce 2008 bylo evidováno 452 držitelů kroužkovací licence) a obrovský zájem nových adeptů. Pro získání kroužkovací licence musí kroužkovatel úspěšně absolvovat dvouleté přijímací řízení a v jeho rámci složit teoretickou i praktickou zkoušku. V posledních několika letech se počet okroužkovaných ptáků v České republice pohybuje kolem 150 tisíc jedinců ročně

 • Lukáš Viktora
 • Národní muzeum
 • Kroužkovací stanice
 • Společnost pro kroužkování
 • http://krouzkovaniptaku.cz
 • krouzkovaci_stanice@nm.cz
 • Ano
 • Široká veřejnost
 • Venku
 • ČR
 • Tužku a papír
 • Identifikace | Pozorování | Péče
 • Opakovaně
 • Minuty
 • Ptáci