Sesuvy za humny

Využití Earthcachingu pro sběr informací o sesuvech a pro rozšiřování povědomí o riziku, které sesuvy působí. V rámci celosvětové hry Geocaching, jsou vytvářena specializovaná zastavení (Earthcache), která seznamují hráče s problematikou vzniku a nebezpečí, které působí sesuvy.

Dále jsme se zapojili do iniciativi NASA, která vytvořila webovou aplikaci pro sběr dat o sesuvech – Landslide Reporter, přeložili jsme návod na vkládání záznamů o sesuvech do češtiny a vložili jsme tam záznamy z databáze, kterou vytváříme, dobrovolníci mohou také vkládat informace.

 • Jan Klimeš
 • Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR,v.v.i.
 • klimes@irsm.cas.cz
 • Ano
 • Široká veřejnost
 • Venku
 • ČR
 • Chytrý mobilní telefon | Tužku a papír
 • Pozorování | Hodnocení
 • Opakovaně
 • Hodiny
 • Zeměpis | Geologie a vědy o Zemi