Sesuvy za humny

Využití Earthcachingu pro sběr informací o sesuvech a pro rozšiřování povědomí o riziku, které sesuvy působí. V rámci celosvětové hry Geocaching, jsou vytvářena specializovaná zastavení (Earthcache), která seznamují hráče s problematikou vzniku a nebezpečí, které působí sesuvy.

Dále jsme se zapojili do iniciativi NASA, která vytvořila webovou aplikaci pro sběr dat o sesuvech – Landslide Reporter, přeložili jsme návod na vkládání záznamů o sesuvech do češtiny a vložili jsme tam záznamy z databáze, kterou vytváříme, dobrovolníci mohou také vkládat informace.