Model Živá krajina

Model Živá krajina je modelový postup, jak plošně vrátit do krajiny vodu, a to s pomocí revitalizace toků, obnovy mezí a mokřadů na rozsáhlých intenzivně zemědělsky využívaných pozemcích, odstavení nebo využití starých odvodňovacích systémů, zatravnění údolnic, změny způsobu hospodaření a dalších opatření. Úžasné na tomto přístupu je, že se ho může naučit každý motivovaný dobrovolník.

Z české krajiny mizí voda. Upozorňují na to odborníci, ale všímá si toho i každý, kdo se dívá kolem sebe. Na vině jsou necitlivé zásahy z minulosti, špatné hospodaření na zemědělské půdě a v lesích, ale i postupující klimatická změna. Můžeme s tím něco dělat? My říkáme, že ano!

Model Živá krajina představuje komplexní přístup k nápravě krajiny zádrží vody, obnovou biodiverzity, snížením eroze, retardací vody v hydromelio systémech, zdrsněním částí krajiny, které budou mít i protipovodňový efekt, ve vybrané oblasti povodní ideálně od pramene, v rozsahu nejméně 10 km². Umožňuje řešit všechny akutní problémy současné české krajiny, kterými je sucho, bleskové povodně, vodní a větrná eroze a představuje tak nezbytný krok pro adaptaci české krajiny na klimatickou změnu. Model – studie proveditelnosti – je realizován v prostředí Open Source programu QGIS.

 • ahoj@zivakrajina.info
 • Živá voda, z. s.
 • https://www.zivakrajina.info/model-ziva-krajina
 • ahoj@zivakrajina.info
 • +420 777 269 596
 • https://www.facebook.com/SpolekZivaVoda
 • Cílem první etapy projektu Živá krajina je navrhnout pomocí našeho know-how Krajinný plán adaptace ČR na klimatickou změnu.

 • Projekt lze finančně podpořit skrz platformu Donio https://www.zivakrajina.info/pridejte-se, případně je po proškolení možné stát se jedním z koordinátorů zabývajících se nápravou krajiny přímo v terénu.

 • Ano
 • Široká veřejnost
 • Venku
 • ČR
 • Počítač | Chytrý mobilní telefon | Tužku a papír
 • Pozorování | Hodnocení
 • Opakovaně
 • Minuty
 • Zemědělství | Biologie | Podnebí a počasí | Reakce na katastrofy | Ekologie a životní prostředí | Vzdělávání | Příroda a venkovní aktivity