Senzorvzduchu

Senzorvzduchu, z.s. je spolek působící v České republice založený s cílem rozšiřování povědomí o možnosti občanského měření kvality vzduchu a propagaci občanské vědy obecně. Naším hlavním projektem je projekt Senzory do škol, který zařazen mezi evropské iniciativy zaměřené na podporu a vzdělávání místních komunit pomocí dat z monitorování kvality ovzduší a občanské vědy v České republice.

Náš spolek Senzorvzduchu si klade za cíl šířit informace o možnosti měření enviromentálních dat prováděných samotnými občany. Jsme součástí celosvětové Sensor.Community, která disponuje 13000+ senzory po celém světě. Využíváme senzory, které si můžete sestavit sami a použít k měření úrovní pevných částic (PM – Particulate Matter), teploty, tlaku, vlhkosti, hluku ve vzduchu. Informace o stavu ovzduší je zobrazena na mapě. Data jsou ukládána a volně přístupná po neomezenou dobu v archivu. Je možné obousměrné napojení na API, vytváření grafů a aplikací, nastavení upozornění na zhoršení stavu vzduchu a v komunitních projektech i vizualizace historie. Spolupráce celé komunity probíhá na Githubu. Pořádáme společné stavění senzorů a vystavujeme na Makerfaire festivalech v České republice. Tímto podporujeme a budujeme komunitu občanů zapojených do měření s těmito senzory. V současné chvíli je v české republice zapojeno 117 senzorů. V roce 2022 jsme zahájili iniciativu Senzory do škol. Ve spolupráci s Eurocities – Citimeasure jsme se podíleli na vytvoření Směrnic pro kompetence pro digitální začlenění https://citimeasure.eu/inclusion-guidelines/#page=85. Dosud se k iniciativě připojilo 13 škol. Také v roce 2022 jsme úspěšně provedli kampaň na měření úrovně NO2, která byla poprvé provedena po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců na 20 místech v Praze, CZ.