Zachraň karase!

Zapoj se do záchrany karase obecného!
Pamatuješ si na rybníčky, kde jsi chytával karase? Vyskytuje se tam dnes? Nebo se setkáváš dnes už jen s karasem stříbřitým? Vyplň náš dotazník s historickými a současnými nálezy původního karase obecného a invazního karase stříbřitého. Každý nález je pro nás důležitý. Na každém hlasu záleží!

Karas obecný – dříve nejběžnější ryba tůněk a návesních rybníčků…
Karas obecný (Carassius carassius) býval jedním z našich nejběžnějších druhů ryb. Hojně se vyskytoval v návesních rybníčcích, slepých ramenech a tůních okolo řek, mnohdy zůstával jediným druhem ve stojaté vodě s nedostatkem kyslíku a posledním druhem v zanesené nádrži či tůni. Je to totiž mistr v přežívání nehostinných podmínek, kde ostatní druhy ryb už hynou. Umí dlouhodobě přepnout na anaerobní (bezkyslíkatý) metabolismus, a tak přežívá i v zabahněných tůních pokrytých ledem a sněhem, kde v zimě kyslík rychle a na dlouhou dobu dochází.

… dnes na pokraji vyhynutí
V posledních letech se však našemu původnímu karasovi objevila silná konkurence. Do našich vod byl zavlečen karas stříbřitý, který díky podobné odolnosti a schopnosti množit se pomocí gynogeneze (forma nepohlavního rozmnožování) dokázal karase obecného z jeho lokalit zcela vytlačit a spolu s ním i další druhy živočichů, např. obojživelníků.

Pomoz nám najít vhodná místa pro záchranu karase!
Ačkoliv se obecně ví, že karas obecný je nyní na pokraji vyhynutí, jeho úbytek, zejména v lokálních návesních rybníčcích a lomech, je velice málo zmapovaný. Tyto vody totiž na rozdíl od vybraných toků a vodárenských nádrží nejsou zpravidla vůbec sledovány.
Naším cílem je najít místa, na která se zaměříme při jeho záchraně.

 • Marek Šmejkal (Biologické centrum AV ČR)
 • Lukáš Kalous (Česká zemědělská univerzita v Praze), Petr Velenský (ZOO Praha)
 • Biologické centrum AV ČR
 • ČZU
 • ZOO Praha
 • https://zachrankarase.cz/
 • marek.smejkal@hbu.cas.cz
 • 778485295
 • https://www.facebook.com/zoopraha/posts/10157728018582581/
 • Naším cílem je najít místa, na která se zaměříme při jeho záchraně.
  Chceme: zmapovat úbytek karase obecného v čase, vytipovat vhodné zbytkové populace karase obecného k využití pro jeho návrat do krajiny, najít vhodné lokality pro vysazení karase obecného, zmapovat invazi karase stříbřitého v České republice.

 • Vyplnit dotazník na odkazu https://zachrankarase.cz/registrace/

 • Rostislav Štefánek
 • Ano
 • Široká veřejnost
 • Venku | On-line
 • ČR
 • Počítač | Chytrý mobilní telefon
 • Pozorování
 • Jednorázově
 • Minuty
 • Zvířata | Biologie | Podnebí a počasí | Ekologie a životní prostředí