Databáze dějin všedního dne

Databáze dějin všedního dne (DDVD) slouží badatelům, studentům a všem, kteří by rádi poznávali minulost našich předků. Obsahuje několik stovek pramenů osobní povahy, utříděných a systematizovaných. V databázi lze vyhledávat a využívat mnohých rejstříků. Prameny jsou dostupné online, případně na místě v budově Historického ústav AV ČR.

Databáze dějin všedního dne (DDVD) je určena laickým badatelům, studentům, vědcům a všem příznivcům dějin každodennosti. Obsahuje stovky pramenů osobní povahy (korespondence, deníky, vzpomínky atd.). Cílem projektu je digitalizace jednotlivých ego dokumentů a jejich předběžné zpracování v podobě krátkého resumé a poskytnutí základních informací o každém textu. Prameny jsou dostupné online na webových stránkách https://ddvd.kpsys.cz/, případně na místě v badatelně knihovny Historického ústavu AV ČR.

Projekt Databáze dějin všedního dne (DDVD) je jedním z výstupů dlouhodobého mezinárodního vědeckovýzkumného projektu, na kterém se podílí Institut für Wirtschafts-und Sozialgeschichte der Universität Wien, Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Historický ústav Akademie věd České republiky. Počátky sbírky, která se stala základem pro databázi, sahají až do počátku 90. let a hlavní zásluhy na jejím vzniku měli socioložka Jana Losová i historik Milan Hlavačka. Dnes je sbírka institucionálně ukotvena v rámci Historického ústavu AV ČR, v. v. i., kde ji spravuje Vojtěch Kessler.

 • Vojtěch Kessler
 • Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.
 • PřeŽij historii
 • https://ddvd.kpsys.cz
 • ddvd@hiu.cas.cz
 • +420 776077240
 • https://www.facebook.com/profile.php?id=100070588440866
 • https://www.instagram.com/databaze_dejin_vsedniho_dne/
 • https://www.youtube.com/watch?v=xbrekaxAZVY
 • https://linktr.ee/databaze_dejin_vsedniho_dne
 • Popisy života v rodině i v širším okolí, popis věcí, činností, zvyků a všeho, o čem se domníváme, že by nemělo upadnout v zapomenutí – to vše se může stát zdrojem poučení, pramenem ještě neobjevených poznatků, kamínkem v mozaice obrazu dějin „všedního dne“. Vyprávění se může stát vzácnou památkou, poutavým čtením nejen pro rodinné příslušníky, ale i pro další neznámé čtenáře. Databáze by měla sloužit jako cenný zdroj informací, bez nichž by často nebylo možné pochopit hlubší souvislosti „velkých“ dějin.

 • Nadále probíhá sbírková kampaň, která má za cíl rozšířit původní sbírku o nové texty. V případě zájmu o přispění do databáze je možné kontaktovat naše pracovníky. Můžete přispět deníky, korespondencí, pozůstalostí po Vaší babičce či dědečkovi. Pomozte nám společně zaplnit dějiny těmi, kteřé je skutečně prožily! Jste studentem historie či příbuzného oboru? Zajímáte se o dějiny každodennosti? Chtěli byste se stát členem našeho týmu? Neváhejte a kontaktujte nás. Rádi poznáme nové lidi.

 • Ano
 • Děti a žáci | Široká veřejnost | Rodiny
 • On-line
 • ČR
 • Počítač | Chytrý mobilní telefon | Tužku a papír
 • Diskuse | Identifikace | Psaní
 • Opakovaně
 • Dny
 • Archeologie a kultura | Vzdělávání | Události (events) | Společenské vědy | Politika vědy (science policy)