Databáze dějin všedního dne

Databáze dějin všedního dne (DDVD) slouží badatelům, studentům a všem, kteří by rádi poznávali minulost našich předků. Obsahuje několik stovek pramenů osobní povahy, utříděných a systematizovaných. V databázi lze vyhledávat a využívat mnohých rejstříků. Prameny jsou dostupné online, případně na místě v budově Historického ústav AV ČR.

Databáze dějin všedního dne (DDVD) je určena laickým badatelům, studentům, vědcům a všem příznivcům dějin každodennosti. Obsahuje stovky pramenů osobní povahy (korespondence, deníky, vzpomínky atd.). Cílem projektu je digitalizace jednotlivých ego dokumentů a jejich předběžné zpracování v podobě krátkého resumé a poskytnutí základních informací o každém textu. Prameny jsou dostupné online na webových stránkách https://ddvd.kpsys.cz/, případně na místě v badatelně knihovny Historického ústavu AV ČR.

Projekt Databáze dějin všedního dne (DDVD) je jedním z výstupů dlouhodobého mezinárodního vědeckovýzkumného projektu, na kterém se podílí Institut für Wirtschafts-und Sozialgeschichte der Universität Wien, Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Historický ústav Akademie věd České republiky. Počátky sbírky, která se stala základem pro databázi, sahají až do počátku 90. let a hlavní zásluhy na jejím vzniku měli socioložka Jana Losová i historik Milan Hlavačka. Dnes je sbírka institucionálně ukotvena v rámci Historického ústavu AV ČR, v. v. i., kde ji spravuje Vojtěch Kessler.